PRIDAŤ INZERÁT
ZMAZAŤ INZERÁT
MOJE INZERÁTY
REGISTRÁCIA
PRIHLÁSIŤ SA

left

hľadať v sekcii:
ponuky zadané za:
počet izieb:
štát:
okres:
maximálna cena:

Eurokalkulačka
Europe
EUR
SKK

téma:Zmeny na katastri nehnute?nost? a kataster na internete.
reagovať na tému hlavná strana
Zmeny na katastri nehnute?nost? a kataster na internete.

Začiatok roka 2004 priniesol opätovný nárast poplatkov za slu?by katastra. Za návrh na vklad do katastra nehnutežností sa v súčasnosti vyberá poplatok v pevnej sume 2000,- Sk. Dlho očakávanou novinkou ja zavedenie poplatku za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad do 15 dní, za ktorý zaplatí účastník o 3000,- Sk viac, teda spolu 5000,- Sk. Treba v?ak ma? na pamäti, ?e zaplatením oficiálneho poplatku za urýchlené rozhodnutie e?te nemá účastník istotu, ?e sa tak stane. Kataster má toti? mo?nos? tento poplatok vráti? v prípade, ?e v skrátenej lehote nestihne rozhodnú?. List vlastníctva by Vám kataster mal vyda? v 30 dňovej lehote od povolenia vkladu, av?ak najmä v Bratislavských okresoch sa zákon v tento bode často poru?uje. V roku 2002 sa list vlastníctva v Bratislave čakalo najdlh?ie 9 mesiacov. Častým u?ívatežom katastra pomô?e internetový kataster nehnutežností. Nájdete ho na https://www.katasterportal.sk/kapor/SSL . Napriek tomu, ?e slu?by internetového katastra sú spoplatnené a neposkytujú údaje pou?itežné na právne úkony, výrazne Vám u?etria Vá? čas.
reagovať na príspevok

reagovať na tému hlavná strana
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
 
Copyright © 2003-2019 trhRealit.sk