www.freedomDOM.cz
PRIDAŤ INZERÁT
ZMAZAŤ INZERÁT
MOJE INZERÁTY
REGISTRÁCIA
PRIHLÁSIŤ SA

left

hľadať v sekcii:
ponuky zadané za:
počet izieb:
štát:
okres:
maximálna cena:

Eurokalkulačka
Europe
EUR
SKK

téma:Zmeny na katastri nehnute?nost? a kataster na internete.
reagovať na tému hlavná strana
Zmeny na katastri nehnute?nost? a kataster na internete.

Začiatok roka 2004 priniesol opätovný nárast poplatkov za slu?by katastra. Za návrh na vklad do katastra nehnutežností sa v súčasnosti vyberá poplatok v pevnej sume 2000,- Sk. Dlho očakávanou novinkou ja zavedenie poplatku za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad do 15 dní, za ktorý zaplatí účastník o 3000,- Sk viac, teda spolu 5000,- Sk. Treba v?ak ma? na pamäti, ?e zaplatením oficiálneho poplatku za urýchlené rozhodnutie e?te nemá účastník istotu, ?e sa tak stane. Kataster má toti? mo?nos? tento poplatok vráti? v prípade, ?e v skrátenej lehote nestihne rozhodnú?. List vlastníctva by Vám kataster mal vyda? v 30 dňovej lehote od povolenia vkladu, av?ak najmä v Bratislavských okresoch sa zákon v tento bode často poru?uje. V roku 2002 sa list vlastníctva v Bratislave čakalo najdlh?ie 9 mesiacov. Častým u?ívatežom katastra pomô?e internetový kataster nehnutežností. Nájdete ho na https://www.katasterportal.sk/kapor/SSL . Napriek tomu, ?e slu?by internetového katastra sú spoplatnené a neposkytujú údaje pou?itežné na právne úkony, výrazne Vám u?etria Vá? čas.
reagovať na príspevok

reagovať na tému hlavná strana

Reality Martin
Reality Martin
Reality Martin

www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
 
Copyright © 2003-2019 trhRealit.sk