PRIDAŤ INZERÁT
ZMAZAŤ INZERÁT
MOJE INZERÁTY
REGISTRÁCIA
PRIHLÁSIŤ SA

left

hľadať v sekcii:
ponuky zadané za:
počet izieb:
štát:
okres:
maximálna cena:

Eurokalkulačka
Europe
EUR
SKK

téma:Ak? osud ?ak? klasick? byty v panel?koch?
reagovať na tému hlavná strana
Ak? osud ?ak? klasick? byty v panel?koch?

Fakty:
1) Nedostatok najmä malometrá?nych bytov v Bratislave zvý?il hodnotu panelových bytov takmer na úroveň novostavieb, čo je dlhodobo neudr?atežné;
2) v prípade panelákov ide väč?inou o neekonomické stavby, ktoré z nevyhnutne vzrastajúcimi cenami energií budú stále nákladnej?ie;
3) takmer v?etky panelové domy budú v dohžadnej dobe vy?adova? finančne náročné opravy a rekon?trukcie;
4) klasickým panelákom sa črtá silná konkurencia od kanadskej firmy Rockport, ktorá nedávno zverejnila svoje investičné zámery na Slovensku v oblasti výstavby cenovo dostupných bytov.

Prognóza:
Okrem bytov takzvaného nového "Petr?alského korza" blízko centra predpokladám u? koncom roku 2004 pokles cien panelových bytov o 5 - 10 %. V dlhodobom horizonte výraznej?í pokles cien čaká byty, ktoré sú priamo pod strechou, alebo s vonkaj?ou bočnou stenou a ďalej tie, kde sa nájomníci nebudú vedie? zhodnú? na financovaní generálnych opráv a zateplenia. Najhor?ie dopadnú panelové domy, kde sa podarí zahniezdi? antisociálnym ?ivlom. Súčasný stav bude do značnej miery e?te nejaký čas konzervova? neustáli príliv pris?ahovalcov do Bratislavského regiónu a malá mo?nos? alternatívy k panelovým bytom. Taktie? zmena daňových predpisov za?a?í najmä kupujúcich a tak tieto netrhové náklady budú e?te dočasne udr?ova? súčasné ceny bytov napriek tomu, ?e ich reálna hodnota bude klesa?.
reagovať na príspevok

reagovať na tému hlavná strana
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
 
Copyright © 2003-2019 trhRealit.sk