PRIDAŤ INZERÁT
ZMAZAŤ INZERÁT
MOJE INZERÁTY
REGISTRÁCIA
PRIHLÁSIŤ SA

left

hľadať v sekcii:
ponuky zadané za:
počet izieb:
štát:
okres:
maximálna cena:

Eurokalkulačka
Europe
EUR
SKK

Nová diskusia

reagovať na príspevok

hlavná strana > Nehnute?nosti a nov? da?ov? syst

titulok: Nehnutežnosti a nový daňový systém
autor: trhRealit.sk
zo dňa: 22.02.2004

Nová daňová sústava nateraz napriek predvolebným sžubom nezru?ila daň z prevodu a prechodu nehnutežnosti. Zjednotila v?ak sadzbu dane na 3 %, čo je v priemere menej ako v pôvodnej úprave najmä pri bytoch v hodnote nad milión korún. Daň z dedičstva a darovania sa zru?ila čo zlacní prevody bytov medzi príbuznými. Nepomerne väč?í dosah na ceny v?ak bude ma? obmedzenie mo?nosti doteraj?ej praxe dvoch cien, keď zmena na zmluve sa výrazne odli?ovala od reálnej. Nakožko nové znalecké posudky ocenenia bytov pri ich predaji budú vychádza? z trhových cien, zvý?i sa základ z ktorého sa daň vypočíta a to v niektorých prípadoch a? niekožkonásobne. Negatívne na cenu bytov bude vplýva? aj predĺ?enie doby , v ktorej daňovník nie je pri predaji bytu oslobodený od dane z príjmu. Napriek tomu, ?e zavedením rovnej dane klesla daňová sadzba na 19% , vzhžadom na prudký nárast cien nehnutežností v ostatných rokoch vznikne daňovníkovi opä? vysoký daňový základ z ktorého sa daň z príjmu vypočíta. Postupne treba navy?e počíta? s nárastom poplatkov za slu?by spojené s predajom nehnutežností t.j. poplatkov na katastri, notárskych poplatkov, poplatkov za znalecké posudky a právne slu?by ktoré predávajúci premietne do ceny nehnutežnosti a za?a?í nimi kupujúceho.označené položky sú povinné

meno (prezývka):
email:
podnázov (max.250 znakov):
opíš text: modrá
text:
 


www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
www.trhRealit.sk
 
Copyright © 2003-2019 trhRealit.sk